Regler vid boende på Tollare folkhögskolas internat

Drogfrihet

Jag förbinder mig genom min underskrift att respektera Tollare folkhögskolas alkhol- och narkotikafria miljö.

Det innebär

 • att jag inte använder eller förvara alkohol på Tollare folkhögskolas område, eller när Tollare folkhögskola har verksamhet på annan ort
 • att jag inte använder eller förvarar någon form av narkotika
 • att jag inte kommer påverkad av alkohol till Tollare folkhögskolas bostäder, internat eller verksamhet
 • att jag respekterar rökfriheten i skolans lokaler

 

Ordningsregler

Jag förbinder mig

 1. att väl vårda rummet med inventarier samt sådana utrymmen som jag som deltagare får disponera.
 2. att omedelbart till skolans vaktmästare anmäla uppkommen skada i rummet eller på inventarier.
 3. att ersätta skolan för skada som uppkommer i rummet eller på inventarier genom vållande, vårdslöshet eller försummelse (t ex bristande städning *) från elevens sida.
 4. att vid avflyttning återlämna samtliga nycklar. **
 5. att inte, mot ersättning eller utan ersättning, låta någon annan disponera rummet utan särskilt tillstånd av internatföreståndaren.
 6. att inte ha husdjur på Tollare folkhögskola.
 7. att gemensamt med övriga hyresgäster sköta städning av gemensamma utrymmen, som kök, trapphus, toaletter, duschrum, dagrum och TV-rum.
 8. att fullfölja mina städdagar enligt städschemat.
 9. att mellan kl. 22:00 och 07:00 så skall särskild hänsyn tas till nattro. Tv, radio eller annan ljudanläggning ska hållas på en rimlig nivå så att andra inte störs där av.
 10. att närvara på gemensamma internatmöten.

*      1000 kr debiteras för ej utförd flyttstädning
**    350 kr debiteras för borttappad nyckel.

 

Varning och uppsägning

 • Bryter du mot reglerna i någon av punkterna 1-10 ovan kommer du först att tilldelas en varning och ges möjlighet till bättring. Om du fått två varningar utan att någon bättring skett kommer du att bli uppsagd från ditt rum.
 • Bryter du mot vår drogfrihet, se ovan, tilldelas du i normalfallet först en varning och därefter om händelsen upprepas sägs du omedelbart upp från ditt boende. Du kan få en omedelbar uppsägning om ditt drogövertramp kan anses som grovt.
 • Manipulering (ex vis genom att ta bort batterierna) av brandvarnarna på rummen innebär att du omedelbart blir uppsagd

 

Studieavbrott/Hög frånvaro
Deltagare som avbryter studierna är skyldig att omedelbart avflytta från internatet.

Internatboendet är kopplat till studierna varför hög frånvaro kan leda till uppsägning av rum och kontrakt.